Privacyverklaring van Moneo Advies 

Moneo Advies, gevestigd aan de Klaverweide 30, 9864 PP te Kornhorn respecteert uw privacy in alle activiteiten en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonsgegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Wij maken daarbij alleen gebruik van uw persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is in uw en ons belang. Daarbij volgen we ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Moneo Advies gebruikt op haar site www.moneoadvies.nl geen cookies of vergelijkbare technieken om persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren. U kunt onze website bezoeken zonder dat u ons vertelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze internetsite zijn verbonden.

 

Beveiliging persoonsgegevens 

Moneo Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Moneo Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Moneo Advies) tussen zit. Moneo Advies zet wel geautomatiseerde verwerking in om te kunnen voldoen aan de tussen partijen gesloten overeenkomst. De resultaten/uitkomsten van deze verwerking worden echter altijd eerst met u, de klant, besproken.

 

Bewaren persoonsgegevens

Moneo Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren hiervoor de volgende bewaartermijnen:

  • zolang de overeenkomst blijft voortbestaan;
  • een klant gebruik maakt van onze dienstverlening;
  • er voor door ons geproduceerde overzichten en of rapportages, bij voorbeeld een fiscale aangifte, een wettelijke bewaartermijn geldt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Moneo Advies verkoopt uw gegevens niet aan derden maar verstrekt deze alleen en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Moneo Advies blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Inzien, aanpassen of verwijderen persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Moneo Advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (MRZ), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Moneo Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijziging privacyverklaring

Moneo Advies behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.

 

Vragen

Heeft u vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..